Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Απανταχού Χρυσοχωριτών

ΤΟ Σάββατο 7 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Απανταχού Χρυσοχωριτών.
Τοποθεσία: ΚΥΒΕ Περιστεριού , Εθναρχού Μακαριου 1 (Στάση metro Αγ. Αντώνιος)
Ώρα: 6:00 μμ
Ο Σύλλογος προσκαλεί όλους τους συμπατριώτες να παρευρεθούν.