Δήμος Γορτυνίας: Κατανομή επιχορήγησης ποσού 108.000,00€ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας με ΑΔΑ 94Ξ0Ω90-5Υ0 για την κατανομή επιχορήγησης ποσού 108.000,00€ από το Υπουργείο εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ως εξής: