Δείτε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Ξεκίνησε η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας. Παρακολουθείστε την ζωντανά από τη σελίδα του Δήμου Γορτυνίας στο facebook

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή όρων της απόφασης ένταξης της πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών για τη δημιουργία και αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γορτυνίας» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 474.100,00 € από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» (διόρθωση της με αρ. 116/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)
 3. Έγκριση πρακτικών Νο 13 & 14/31.08.2021 Εκκαθαριστών Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Λαγκαδίων (Α.Δ.Ε.Λ).
 4. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) στο Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας.
 5. Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γορτυνίας.
 6. Αίτημα της εταιρείας «Profasis»για έγκριση εργασιών στην Τοπική Κοινότητα Βυτίνας.
 7. Αίτημα Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Μαγουλιάνων για έγκριση εργασίων.
 8. Αίτημα Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Σαρακινίου για έγκριση εργασιών.
 9. Αίτημα Αδελφότητας Ζυγοβιστινών «Η Μεταμόρφωσις» για παραχώρηση του νέου Δημοτικού Σχολείου Ζυγοβιστίου.
 10. Αίτημα Πολιτιστικού-Εξωραϊστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου Γορτυνίας «Άγιος Νικόλαος» για τσιμεντόστρωση τμήματος δημοτικής οδού.
 11. Αίτημα κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Σταυροδρομίου για δημιουργία κεντρικής πλατείας.
 12. Αίτημα κ. Θεόδωρου Λιαρόπουλου για εκτέλεση εργασιών στην Τοπική Κοινότητα Βυτίνας.
 13. Υλοτόμηση δέντρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.
 14. Έγκριση παραγραφών υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Γορτυνίας.