Επείγοντα αιτήματα  της Κοινότητας Πυρρή μετά τις πρόσφατες  βροχές

Μετά τις πρόσφατες βροχές του Οκτωβρίου 2021 ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πυρρή Γιάννης Στρίκος απέστειλε στον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας επιστολή, όπου παρέθετε τα προβλήματα που προέκυψαν στο δρόμο Πυρρή -Λιοδώρα, προκειμένου  να  λυθούν  άμεσα. Αυτά είναι:

  1. Αντιστήριξη του δρόμου με τοιχίο  στην θέση  Λούτσα
  2. Επέκταση ακροπτερυγίων  στο βόρειο τμήμα της γέφυρας στην θέση Βουλωμένη γιατί ο δρόμος βυθίζει και θα δημιουργηθεί κίνδυνος για την  ασφαλή  διέλευση  των οχημάτων
  3. Αντικατάσταση ή διάνοιξη του οχετού (60cm)  στην στροφή πριν την είσοδο του χωριού λόγω βλάβης  καθώς μετά   τις πρόσφατες  βροχές  βούλωσε  και τα νερά με μπάζα βγαίνουν στο δρόμο.