Επιλογή αναδόχου για τον Περιφερειακό δρόμο Ελληνικού Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Περιφερειακός δρόμος Ελληνικού Δήμου Γορτυνίας (από τον Άγιο Ιωάννη έως τη διασταύρωση καλυβάκια). Εκτιμώμενης αξίας 80.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %).

Αναλυτικά τα σχετικά έγγραφα: 

  1. Διακήρυξη_ΚΗΜΔΗΣ_signed
  2. Περίληψη_Διακήρυξης_ΚΗΜΔΗΣ_signed
  3. Τ.Ε.Υ.Δ
  4. ΤΕΧΝΙΚΗ_ΜΕΛΕΤΗ_signed