Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, συγκαλείται σήμερα Παρασκευή 12 Μαρτίου, στις 5 το απόγευμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει δύο θέματα, το πρώτο αφορά αίτημα του περιφερειακού συμβούλου Γιώργου Πουλοκέφαλου και το δεύτερο την διατύπωση της θέσης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον νέο εκλογικό νόμο που αφορά στην αυτοδιοίκηση.