Κινητικότητα Ποιμενάρχου μας κ.κ. Ιερεμία

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,

Σᾶς ἀνακοινώνω, ἄν καί μερικοί τό γνωρίζετε, ὅτι κάθε ἑβδομάδα ὁμιλῶ σέ δύο Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μέ σύντομες ραδιοφωνικές ἐκπομπές μισῆς ὥρας. Εἰς μέν τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁμιλῶ κάθε Σάββατο, ὥρα 2:30 μ.μ., ὅπου ἑρμηνεύω τό Ψαλτήριο, εἰς δέ τόν ἐκκλησιαστικό Σταθμό «Πεμπτουσία» κάθε Δευτέρα, ὥρα 1 μ.μ.
Σᾶς ἀναφέρω ὅτι στόν Σταθμό αὐτό ἄρχισα μία νέα μελέτη κατά νέο, ἁπλό καί ἐπιστημονικό τρόπο, νά ἑρμηνεύω τήν Ἁγίας Γραφή. Γι’ αὐτό, παρακαλῶ, νά παρακολουθεῖτε ἰδιαίτερα τήν Σειρά αὐτή, ἐπειδή πρόκειται περί Ἁγίας Γραφῆς, ἡ μελέτη τῆς ὁποίας ἔχει πλοῦτο καί σοφία πολλή.
Προσέχετε τήν ὑγεία σας, μάθετε στά παιδάκια σας νά προσεύχονται, μήν τά κουράζετε πολύ γιατί μόνο τά μαθήματά τους ἔχουν ἐξαντλητικό κόπο. Νά εἶστε ἑνωμένοι καί ἀγαπημένοι οἰκογενειακῶς. Αὐτό εἶναι ἡ οἰκογενειακή εὐτυχία.
Τώρα τό καλοκαίρι θά περιοδεύσω μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μερικά χωριά γιά ἐξομολόγηση μαζί καί μέ ἄλλους πνευματικούς καί σᾶς παρακαλῶ νά πηγαίνετε νά ἐξομολογεῖσθε. Τό ἴδιο κάνω κι ἐγώ, γιατί πηγαίνω καί ἐξομολογοῦμαι τά κρίματά μου.
Σᾶς εὔχομαι, τέλος, τήν ὑγεία σας καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας