Νέα διοίκηση στην Αδελφότητα Ραφταίων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ραφταίων, όπως συνήλθε σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την Κυριακή 17-10 στην Παγγορτυνιακή Ένωση, έχει ως εξής:
1)Πρόεδρος: Ασημακόπουλος Παναγιώτης
2) Αντιπρόεδρος: Ντάβος Ιωάννης
3) Γεν.Γραμ. Κολλαρά Αγγελική
4) Ταμίας: Ντάβος Νικόλαος
5)Μέλος Ά: Ντάβου Βασιλική
6)Μέλος Β’: Δημούλης Κων/νος
7)Μέλος Γ’: Νικολόπουλος Νικόλαος
8)Μέλος Δ’: Ραφαηλίδη-Δημούλη Αγγελική
9)Μέλος Ε’: Σιατηρλή Γεωργία
Και 1)Αναπλ. Μέλος Ά: Κολλαρά Παναγιώτα
2)Αναπλ. Μέλος Β’:Γιαννάκος Ιωάννης
3)Αναπλ. Μέλος Γ’:Ντάβου Στυλιανή
**Περισσότερα νέα από το Ράφτη Γορτυνίας στην έντυπη έκδοση της εφημερίδος μας