Νέο “Δια Περιφοράς” Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

dimos gortynias

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 συνεδριάζει “Δια Περιφοράς” το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας. Τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως είναι τα εξής:

 1. Αίτηση Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Δημητσάνας.
 2. Αίτηση κου Ευγένειου Γιόβα του Δημητρίου.
 3. Αίτηση κου Αναστασίου Σαλτή του Βασιλείου.
 4. Έγκριση δωρεάς στην Τ.Κ. Αετορράχης.
 5. Αίτηση Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
 6. Αίτηση κας Μαρίτσας Καλογεροπούλου του Ηλία.
 7. Αίτηση Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων.
 8. Υλοτόμηση δένδρων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.
 9. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Τοπικής Κοινότητας Μυγδαλιάς.
 10. Ολοκλήρωση αιτήματος προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών για τη θέσπιση Τοπωνυμίου «Αρχαία Θέλπουσα».
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δημητσάνας, Δήμου Γορτυνίας».
 12. Έγκριση δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καθαρισμός αυλακών άρδευσης οικισμό Λιβαδάκι της Δ.Ε. Τροπαίων», προϋπολογισμού 1.500,00€ (ΑΟΕ 78/2020).
 13. Έγκριση ενδέκατης (11ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καθρεπτών οδικής σήμανσης», προϋπολογισμού 7.000,00€ (ΑΟΕ 79/2020).
 14. Έγκριση δωδέκατης (12ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια μεταλλικών επιστύλιων κάδων», προϋπολογισμού 8.000,00€ (ΑΟΕ 80/2020).
 15. Έγκριση δέκατης τρίτης (13ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Πληρωμή δαπανών για ΚΤΕΟ οχημάτων» και ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προϋπολογισμού 7.000,00€ (ΑΟΕ 81/2020).
 16. Έγκριση δέκατης τέταρτης (14ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων», προϋπολογισμού 3.000,00€ (ΑΟΕ 82/2020).
 17. Έγκριση δέκατης πέμπτης (15ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φαρμακείων δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 2.000,00€ (ΑΟΕ 83/2020).
 18. Έγκριση δέκατης έκτης (16ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια πυροσβεστήρων οχημάτων», προϋπολογισμού 3.000,00€ (ΑΟΕ 84/2020).
 19. Έγκριση δέκατης έβδομης (17ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια εργαλείων και λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Γορτυνίας» προϋπολογισμού 10.000,00€ (ΑΟΕ 85/2020).
 20. Έγκριση δέκατης όγδοης (18ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Δαπάνες υλοτόμησης δέντρων λόγω επικινδυνότητας Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 10.000,00€» (ΑΟΕ 86/2020).
 21. Έγκριση δέκατης ένατης (19ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Leasing μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 5.000,00€ (ΑΟΕ 87/2020).