Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου: 5.000.000 ευρώ για συντήρηση και σήμανση του εθνικού οδικού δικτύου

Αποφάσεις σε σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε τη Δευτέρα 28 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή αποδέχθηκε χρηματοδότηση 700.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Προέβη ακόμα στην έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας αντιπλημμυρικών έργων που αφορά καθαρισμούς ρεμάτων στην Αργολίδα, με προϋπολογισμό 570.000 ευρώ. Ενέκρινε επίσης το πρακτικό του με προϋπολογισμό 785.000 ευρώ διαγωνισμού για την ανάθεση των μελετών βελτίωσης της επαρχιακής οδού Φενεός – φράγμα λίμνης Δόξα και αναβάθμισης του επαρχιακού δρόμου Ξυλόκαστρο – Τρίκαλα, στην Κορινθία.

Ακόμα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης- 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, έργο προϋπολογισμού 499.362,31 ευρώ. Προέβη δε και στην έγκριση της δημοπράτησης του έργου συντήρησης των επαρχιακών οδών, α) Σπάρτη – Λογγάστρα – Βορδώνια, β) Χάνια Σελασίας – Σελλασία – Κονιδίτσα και Καστόρι – Ντεμίρια Καστορείου – Κονιδίτσα και γ) διακλάδωση Βρεσθένων από επαρχιακή οδό 8 , με συνολικό προϋπολογισμό 850.000 ευρώ. Προχώρησε ακόμα στην ανάδειξη α) προσωρινού μειοδότη για το έργο συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Βούτσης – Μοναστηράκι – Βιδιάκι – Καρδαρίτσι προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και β) οριστικού μειοδότη στο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ έργο που αφορά στην προμήθεια και εργασία τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας οδών και τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο της Αρκαδίας.

Επίσης, ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού των Αγίων Θεοδώρων και παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης για τρία χρόνια, έργο προϋπολογισμού 879.999,72 ευρώ.

Η Επιτροπή ενέκρινε και το δεύτερο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 ηλεκτρονικών υπολογιστών με τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, για τις ανάγκες των υπηρεσιών τής έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Π.Ε. Αρκαδίας.

Ακόμα, ενέκρινε το πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ έργο συντήρησης και σήμανσης (οριζόντιας και κάθετης) του εθνικού οδικού δικτύου.

Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε μεταξύ άλλων, το 2ο και 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της μελέτης βελτίωσης της 1ης επαρχιακής οδού Καλαμάτας – Καρδαμύλης – Οιτύλου και παράκαμψη οικισμών, προεκτιμώμενης αμοιβής 2.057.069,11 ευρώ.