ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ

Νέα πληρωμή ύψους  15.169.463,26 € πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ  το διάστημα από τις 01/07/2021 έως τις 08/07/2021 κατέβαλε σε 724 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών, ενισχύσεις για τη γεωργία κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές:

Click to access _OPEKEPE__01072021-08072021.pdf