Παπαηλιού: Ερώτηση στη Βουλή για την κάλυψη κενών θέσεων ιατρών στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Η παρουσία ενός μόνον ακτινολόγου στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο έχει ως  συνέπεια να τίθεται εν αμφιβόλω  η λειτουργία των νευροχειρουργικού,  ορθοπεδικού και άλλων τμημάτων

 

Το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί τις ανάγκες όχι μόνον των κατοίκων της Αρκαδίας αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Όμως η έλλειψη ή η ανεπαρκής στελέχωση με ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως πνευμονολόγου, παιδοχειρουργού, εντατικολόγου κ.α.  οδηγούν στην αδυναμία αντιμετώπισης όλων των  περιστατικών και κάλυψης των εφημεριών. Έτσι περιστατικά παραπέμπονται η διακομίζονται αλλού. Εξάλλου, ιατροί που καλύπτουν σημαντικές ειδικότητες, όπως αυτές των καρδιολόγου, χειρουργού, πνευμονολόγου κλπ, βρίσκονται «ένα βήμα» πριν τη συνταξιοδότηση, με συνέπεια, αφενός τα κενά που υπάρχουν ή επίκεινται, να είναι μεγάλα και αφετέρου το έλλειμμα εμπειρίας που θα προκληθεί να μην καλύπτεται, αν  οι αναγκαίες προσλήψεις ή αναπληρώσεις  δεν πραγματοποιηθούν τάχιστα.

 

Μείζον πρόβλημα για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο είναι η έλλειψη στοιχειωδώς ικανού αριθμού ακτινολόγων. Σήμερα υπηρετεί μόνον ένας ακτινολόγος, με συνέπεια η λειτουργία των νευροχειρουργικού,  ορθοπεδικού και άλλων τμημάτων να τίθεται εν αμφιβόλω, αφού, εκτός των άλλων, δεν μπορούν να προχωρήσουν χειρουργικές επεμβάσεις, λόγω του ότι δεν υποστηρίζονται από εφημερεύοντα ακτινολόγο.

 

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατατέθηκε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας.