Συνάντηση εργασίας του Χρ. Λαμπρόπουλου με τον αντιπεριφερειάρχη Δ. Ελλάδας Θ. Βασιλόπουλο

Συνάντηση έργασίας είχε ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας, στην Τρίπολη, με τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Θεόδωρο Βασιλόπουλο, αρμόδιο για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Στη συνάντηση αυτή μετείχε επίσης ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Νίκωνας Τζινιέρης, αρμόδιος για θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης και υπεύθυνος για θέματα εγγείων βελτιώσεων και αγροτικά.