Το Κέντρο Υγείας Δημητσάνας θα φιλοξενήσει φοιτητές Ιατρικής

Το Κέντρο Υγείας Δημητσάνας είναι ανάμεσα σε αυτά που έχουν επιλεγεί για να φιλοξενήσουν φοιτητές Ιατρικής, για 5 εκπαιδευτικά δεκαήμερα, “σε μια γόνιμη αλληλεπίδραση των νέων Ασκληπιάδων με την ΠΦΥ”! Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια στους γιατρούς μας!
Όπως ίσως γνωρίζετε, το Κ.Υ. Δημητσάνας έχει γίνει γνωστό σε όλους τους νέους γιατρούς, λόγω των ειδικών εγχειριδίων που έχει εκδώσει ο γιατρός κ. Κολοκυθάς, με οδηγίες προς τους πρωτο-διοριζόμενους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Κώστας Λάμπρου
Πρόεδρος Διασυνεδριακού Κέντρου Δημητσάνας