ΥΠΕΣ: Κατανομή 16.910.000 για δράσεις πυροπροστασίας – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34052/05.05.2021  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 16.910.000,00 € σε Δήμους για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των
δασικών πυρκαγιών. Το ποσό που κατανέμεται στο Δήμο Γορτυνίας είναι 108.000,00 €.

Δείτε εδώ την απόφαση.

E.M.