Υποχρεωτικός εμβολιασμός του προσωπικού σε δομές φροντίδας και νοσοκομεία- Οι προθεσμίες και οι κυρώσεις

O Yπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε τις κατηγορίες των επαγγελμάτων, για τα οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, τις προθεσμίες που έχουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, όπως και τις κυρώσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για τις δομές στις οποίες απασχολούνται, σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων.

Η λίστα με τα επαγγέλματα:

Καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όλου του προσωπικού, υγειονομικού, διοικητικού και λοιπού, των ιδιωτικών και δημόσιων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Φροντίδας ΑΜΕΑ. Δηλαδή:

Των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης,

Των Στεγών Υποστηριζόμενης διαβίωσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,

Των Στεγών Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες,

Των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων,

Των Θεραπευτηρίων Χρονίως Πασχόντων,

Των κλειστών δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας,

Των Ιδρυμάτων Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων,

Των Οικοτροφείων,

Ειδικών Ιδρυμάτων,

Των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων,

Των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας,

Των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία.

Ειδικότερα, έως τις 16/8 το σύνολο του προσωπικού των εν λόγω μονάδων θα πρέπει να έχει προβεί στην πρώτη δόση εμβολιασμού, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όποιος αρνείται να εμβολιαστεί ή δεν ολοκληρώνει τον εμβολιαστικό κύκλο απέχει από την εργασία του άνευ αποδοχών. Στο εξής, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις παραπάνω Μονάδες θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος υποχρεωτικά.

Σε περίπτωση παραβίασης σχετικών κανόνων σε ό,τι έχει να κάνει με τις δομές, επιβάλλεται στη δομή πρόστιμο 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 200.000 ευρώ, επιφυλασσομένων τυχόν ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων.

Τι ισχύει για τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας

Δεύτερον, καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όλου του προσωπικού, υγειονομικού, διοικητικού και λοιπού, των ιδιωτικών και δημόσιων δομών Υγείας, διαγνωστικών Κέντρων, Κέντρων Αποκατάστασης, Κλινικών, Νοσοκομείων, δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και λοιπά.

Ειδικότερα, έως την 1/9 το σύνολο του προσωπικού των εν λόγω μονάδων θα πρέπει να έχει προβεί στην πρώτη δόση, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.