ΥΠ.ΕΣ.: Κατανομή 30.000.000 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49911/06.07.2021  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 30.000.000,00 € στους Δήμους της χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

Το ποσό που κατανέμεται στο Δήμο Γορτυνίας είναι 13.500,00 €.

Δείτε την απόφαση:

Click to access 49911_signed.pdf

E.M.