«Όχι» στις ανεμογεννήτριες πάνω από τη Βυτίνα ψήφισε το Δ.Σ. Γορτυνίας

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Μάϊου 2021, όλες οι παρατάξεις τάχθηκαν αντίθετες στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από τη Βυτίνα. Πρόκειται για ένα Αιολικό Πάρκο 12 ανεμογεννητριών.

Το θέμα τέθηκε πρώτο εκτός Ημερησίας Διάταξης.

Για το θέμα αυτό είχε έρθει και σχετικό αίτημα από 16 Συμβούλους της Αντιπολίτευσης όπως έρθει το θέμα στο Δ.Σ. ως κατεπείγον.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης ενημέρωσε ότι ήδη είχε γίνει η σχετική προεργασία νωρίτερα από το Δήμο,  είχε ετοιμαστεί ο σχετικός φάκελος και ήταν στις προθέσεις του Δήμου να συζητήσει το θέμα ως κατεπείγον. Επεσήμανε δε ότι προ ημερών έλαβαν γνωστοποίηση από την Περιφέρεια ως αρμόδιου φορέα για το θέμα και ενημέρωσαν ως οφείλαν όλους. Αρχικά δε δώσανε περισσότερη διάσταση, θεωρώντας ότι με τις προηγούμενες αποφάσεις, που είχε λάβει το Δ.Σ. για τις αντιρρήσεις στις αρμόδιες αρχές, καλύπτονταν από όλη αυτή τη διαδικασία. Επειδή όμως συγκεκριμενοποιήθηκε μια κατάσταση με ένα νέο δεδομένο, που αφορά μικρό τμήμα του Δήμου Γορτυνίας στη Δ.Ε. Βυτίνας μαζί με τη Δ.Ε. Φαλάθου Τρίπολης, κρίνανε σκόπιμο να έρθει το θέμα προς συζήτηση ως κατεπείγον για να υποβάλουν τις αντιρρήσεις στις αρμόδιες αρχές.

Έτσι ο κ.Κούλης εισηγήθηκε την εναντίωση στην πραγματοποίηση αυτής της επένδυσης, εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους, όπως το γεγονός ότι ακυρώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Μαίναλο, αλλοιώνει τη μορφολογία της περιοχής, υποβαθμίζει το τοπίο, καταστρέφει την οικολογική ισορροπία του Μαινάλου κ.α.

Αμέσως μετά οι επικεφαλής των παρατάξεως και κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν κατά αυτής της επένδυσης. Ο κ.Γιάννης Γιαννόπουλος επεσήμανε ότι στα νομικά επιχειρήματα πρέπει να γίνει ειδική μνεία και για τις οικονομικές επιπτώσεις που αφορούν την απαξίωση των επενδύσεων οι οποίες έχουν γίνει ήδη στην περιοχή, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, χωροθέτηση μονοπατιών κ.α.

Ακολούθως το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να εναντιωθεί στην εν λόγω επένδυση και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο κ. Ευστάθιο Κούλη για τις περαιτέρω συντονισμένες ενέργειες στην κατεύθυνση αυτή.