Δήμος Γορτυνίας: Κατανομή έκτακτης επιχορήγησης 62.600,00€ λόγω Covid-19

dimos gortynias

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η υπ’ αριθμ. 62/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας για την κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης ποσού 62.600,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID – 19.

Δείτε εδώ την απόφαση.