Αλλαγή ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η σημερινή συνεδρίαση μετατίθεται για τις 20:00.

 

Συνεπώς, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας προσδιορίζεται για την Τετάρτη, 12.07.2023 & ώρα 20:00.