Αλλεργιολογικό Συνέδριο στη Δημητσάνα

Στο Διασυνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο Συνεδριακό Εργαστήριο που διοργανώνει στις 17-19 Νοεμβρίου το Κολλέγιο Αλλεργιολογίας, με τίτλο “Αλλεργιολογικές Τεχνικές στην Καθημερινή Πράξη”.
Πρόκειται για συγκέντρωση των κορυφαίων αλλεργιολόγων της χώρας. Το συνέδριο τελείται υπό την αιγίδα της Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.