Δ. Μεγαλόπολης: Πρόσκληση κτηματολογικής μελέτης αγωγού East Med

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας / Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. (IGI Poseidon S.A.) έχει αναλάβει την μελέτη κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού, οι θιγόμενοι από την διέλευση του αγωγού ιδιοκτήτες των Τοπικών, Δημοτικών Κοινοτήτων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΑΛΑΙΣΙΑ, ΣΟΥΛΑΡΙ, ΛΕΟΝΤΑΡΙ, ΡΑΨΟΜΜΑΤΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, ΜΑΚΡΥΣΙ, ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ, ΙΣΑΡΗΣ, ΧΩΡΕΜΗ, ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ, ΚΑΡΥΕΣ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΡΙΩΝ), ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΣ και ΚΩΤΥΛΙΟ να προσέλθουν στη Μεγαλόπολη, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) διεύθυνση: Παναγιώτη Κεφαλά, Μεγαλόπολη  ΤΚ 222 00 κατά τις ημερομηνίες

 από 14/06/2022 έως και 24/06/2022, ωράριο λειτουργίας 09:00 π.μ με 15:00 μ.μ., 

για την Τρίτη και μόνο 14/06/2022 το ωράριο λειτουργίας θα είναι 11:00 π.μ με 15:00 μ.μ  με σκοπό να ενημερωθούν, από εκπροσώπους μας, για τα προκαταρτικά κτηματολογικά Διαγράμματα και τους πίνακες ιδιοκτητών και να συμπληρώσουν το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία ή έγγραφο που πιθανώς διαθέτουν (τοπογραφικά διαγράμματα, αντίγραφα δήλωσης στο Κτηματολόγιο  κλπ).


ΑΓΩΓΟΣ EASTMED_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ _14_06_2022.

Δήμος Μεγαλούπολης 1 ΑΠΟ 3 Α3

Δήμος Μεγαλούπολης 2 ΑΠΟ 3 Α3

Δήμος Μεγαλούπολης 3ΑΠΟ 3 Α3