Δήμος Μεγαλόπολης: Τοποθετούνται Υπογειοποιημένοι Κάδοι Απορριμάτων στο Κέντρο της Πόλης

Τοποθετούνται Υπογειοποιημένοι Κάδοι Απορριμάτων στο Κέντρο της Πόλης της Μεγαλόπολης
Ο Δήμος Μεγαλόπολης δημοπρατεί την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων καινούργιων βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο της πόλης της Μεγαλόπολης.
Με την υλοποίηση του έργου θα είναι δυνατή η απομάκρυνση του συνόλου των κάδων απορριμμάτων που είναι τοποθετημένοι έως σήμερα επί των τμημάτων των οδών που περικλείουν την κεντρική πλατεία της πόλης, γεγονός που θα συμβάλλει περαιτέρω στην αισθητική αναβάθμιση της υπόψη περιοχής.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 210.800,00 € και συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου με το ποσό των 168.640,00 € και λοιπές πιστώσεις του Δήμου.
Εκ του Δήμου