Στην Παλαιόχουνη τα σκουπίδια της Γορτυνίας μέχρι το τέλος του 2022

Μια προσωρινή «λύση ανάγκης» για το ζήτημα των σκουπιδιών του Δήμου Γορτυνίας έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα αποφασίστηκε η μεταφορά των Αποβλήτων του Δήμου Γορτυνίας, μέγιστης ποσότητας τριών χιλιάδων πεντακοσίων τόνων (3.500t), να γίνεται προσωρινά στη θέση «Παλαιοχούνη» του Δήμου Τρίπολης. Η μεταφορά θα γίνεται με επιβάρυνση του Δήμου Γορτυνίας.

Η ισχύς της συγκεκριμένης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα ισχύει μέχρι τις 31.12.2022 ή έως την έναρξη λειτουργίας την μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στο Νομό Μεσσηνίας. Να σημειώσουμε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί η Μονάδα στην Καλλιρόη Μεσσηνίας, όπου και έχει αποφασιστεί ότι θα πηγαίνουν όλα τα σκουπίδια των Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας.

Η απόφαση αυτή όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ ελήφθη «λόγω της ανάγκης αποτροπής της συσσώρευσης αποβλήτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας».