Επιμελητήριο Αρκαδίας: Μπαράζ ελέγχων σε εστίαση και διασκέδαση

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τις υγειονομικού ενδιαφέροντος ότι τις επόμενες μέρες οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και εκτεταμένοι για την τήρηση της φορολογικής, ασφαλιστικής, υγειονομικής και αγορανομικής νομοθεσίας.

Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια μέτρα για να τα λάβετε υπόψιν σας

 

  • Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 απαγορεύεται η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών με ελαιόλαδο στον κλάδο της εστίασης και αντιθέτως είναι υποχρεωτική η χρήση συσκευασιών μιας χρήσης με επώνυμο προϊόν.

Οι φιάλες πρέπει να φέρουν στην ετικέτα όλες τις απαιτούμενες σημάνσεις που έχουν οι συσκευασίες επώνυμου ελαιολάδου. Έτσι πάνω στα τραπέζια των εστιατορίων υπάρχει λάδι μόνο σε σφραγισμένες, μη επαναγεμιζόμενες συσκευασίες, ή σε συσκευασίες μιας χρήσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο κάθε εστιάτορας είναι υποχρεωμένος όταν σερβίρει ένα πιάτο όπως σαλάτα ή χόρτα, να περιλαμβάνει σε αυτό λάδι, ξύδι ή λεμόνι σε κανονικές ποσότητες, και φυσικά να μην χρεώνει εξτρά το πιάτο της σαλάτας, π.χ., για τη χρήση του λαδιού.

Στο άρθρο 71, όπου προστίθεται ακόμα ότι «στην περίπτωση μη δωρεάν διάθεσης της επιπλέον ποσότητας ελαιόλαδου, πρέπει να αναγράφεται στον τιμοκατάλογο η αντίστοιχη τιμή χρέωσής της».

Πατήστε ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017 (άρθρο 42) για να δείτε τον νόμο

  • Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια.
  • Στο 70% των τραπεζιών τοποθέτηση απολυμαντικού.

Πατήστε λήψη για να κατεβάσετε το ΦΕΚ

Κατοικίδια

Με τον Νόμο 4039/2012 και με την Υπουργική Απόφαση 47829 του 2017 προβλέπονται τα εξής:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Απαγορεύεται ρητά η είσοδος κατοικίδιων, επιτρέπεται μόνο εκείνα που συνοδεύουν πελάτες ΑΜΕΑ, ως επίσης και τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ. Υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να φέρει πιστοποιητικό υγείας του κατοικίδιου ζώου και να μεριμνά να μην ενοχλεί τους πελάτες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Επιτρέπεται από τον πελάτη να φέρει κατοικίδιο ζώο, αλλά υποχρεούται να επιδεικνύει στην ελεγκτική υπηρεσία, πιστοποιητικά υγείας  και να μεριμνά να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι θαμώνες της επιχείρησης.

Ασφαλιστικά

Υπεγράφη στις 30-07-2022, προσθήκη στο άρθρο 5 της ισχύουσας ΣΣΕ, η δυνατότητα απασχόλησης και για 6η ημέρα εργασίας με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η προσθήκη στην ΚΣΣΕ (Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) προβλέπει, μεταξύ άλλων ότι:

«Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75 %, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ’ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Μέτρα για την προστασία από τον Κορωνοιό

Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022