Ηλ. ρεύμα σε Χώρα-Ράχες-Νεοχώρι το 1971!

Απόσπασμα από την Εφημερίδα «Γορτυνία» – Μάιος 1971

«Ηλεκτροφωτίστηκαν τα χωριά του τ.Δήμου Θελπούσης

Ένα από τα ζωτικότερα προβλήματα των κατοίκων των χωριών του τ.Δήμου Θελπούσης ήτο η έλλειψις του ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόβλημα τούτο, προ μηνός περίπου, έγινε πραγματικότητα. Ούτω τα χωρία Χώρα, Ράχες, Νεοχώριο απέκτησαν το πολυπόθητον ηλεκτρικόν φως.

Εντός του 1971, έχει προγραμματισθή και η ηλεκτροδότησιν των οικιών, παράν τη θέσιν Δωδεκάμετρον της Χώρας. Από τον τέως δήμον Θελπούσης υπολοίπονται όμως, οι συνοικισμοί Δάφνη και Τρανή Λάκκα της Κοινότητος Νεοχωρίου. Μας προξενεί όμως κατάπληξιν, διότι οι ανωτέρω συνοικισμοί δεν συμπεριελήφθησαν εις το πρόγραμμα του 1971, αν και απέχουν από το Δωδεκάμετρον, ολιγώτερον των 2 χιλιομέτρων. Ο συνοικισμός Δάφνης έχει 40 οικίας, Δημοτικόν Σχολείον με 50 μαθητές, αποθήκη λιπασμάτων και αντλίες βενζίνης. Θα πρέπει λοιπόν η ΔΕΗ να συμπεριλάβη εις το πρόγραμμά της τους ανωτέρω συνοικισμούς, διότι είναι κρίμα να στερούνται του ηλεκτρικού ρεύματος και ν΄απέχουν μόλις ελάχιστα χιλιόμετρα από το υδροηλεκτρικόν εργοστάσιον Λάδωνος.»