Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης 3Α ΤΑΠΤοΚ 1 για ένταξη κι άλλων επιχειρήσεων από τους Δήμους Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας

Με επιστολή του προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Αρκαδίας της ζητεί να αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για ένταξη πρόσθετων επενδυτικών σχεδίων από τους Δήμους Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 3Α ΤΑΠΤοΚ 1 “Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων”.

Όπως, μεταξύ άλλων, σημειώνεται στην επιστολή “13 επενδυτικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 1,9 εκατομμυρίου ευρώ δεν πρόκειται να επιχορηγηθούν, παρότι αξιολογήθηκαν θετικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ώριμα επενδυτικά σχέδια με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι η μόχλευση των πόρων θα ανέλθει σε επιπλέον 3,1 εκατομμύρια ευρώ για τις τοπικές αυτές οικονομίες. Η αξία των επενδύσεων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας της Αρκαδίας και όχι μόνο για τους Δήμους που εντάσσονται στη στρατηγική του ΤΑΠΤοΚ, καθώς ο κύκλος οικονομίας που δημιουργείται δεν περιορίζεται στα συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια”.

Την επιστολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας μπορείτε να δείτε εδώ:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ