Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 14 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με αντικείμενο την ανέγερση του κτηρίου του Γυμναστηρίου της Νεάπολης (ΓΕΛ Νεάπολης).

Στη σημερινή συνεδρίαση, εξ άλλου, εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπρασίας

της Επιτροπής Διαγωνισμού και η διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου συντήρησης της εθνικής οδού 39 Τρίπολη – Σπάρτη και της εθνικής οδού 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία, στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Ακόμα, από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και

συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας για αντιπλημμυρικά έργα στη Μεσσηνία, με προϋπολογισμό 415.000 ευρώ.

Επίσης, η Επιτροπή προέβη στην οριστική παραλαβή της με προεκτιμώμενη αμοιβή 150.000 ευρώ μελέτης για τη γέφυρα της Μαυροζούμαινας στην 7η επαρχιακή οδό Εύα – Μελιγαλάς καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών μελετών του εν λόγω έργου.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή προέβη, μεταξύ άλλων, στην έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το προϋπολογισμού 205.000 ευρώ έργου που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Φιλικών του Δήμου Τρίπολης.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας