ΠΕ Αρκαδίας: Συνάντηση του Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, το ΣΟΠΠ (Συντονιστικό οργανο Πολιτικής Προστασίας) του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, στην οποία έκανε παρέμβαση ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, έγινε έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης και αναλύθηκε ο προγραμματισμός και ο συντονισμός των ενεργειών και των δράσεων των επιφορτισμένων για την Πολιτική Προστασία υπηρεσιών της Περιφέρειας αφ’ ενός και των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων αφ’ ετέρου, καθώς και των εθελοντικών οργανώσεων.

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας