Προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση του οικισμού Μαγούλιανων

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Γορτυνίας.

Αντικείμενο της σύμβασης, την οποία εκ μέρους του δήμου υπέγραψε ο δήμαρχος Στάθης Κούλης, αποτελεί η ανάπλαση του οικισμού Μαγουλιάνων Γορτυνίας, έργο συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Ο εν λόγω οικισμός, στην Δημοτική Ενότητα Βυτίνας, έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός και οι εργασίες ανάπλασης θα γίνουν σε όλη την έκτασή του, αποσκοπώντας στην αισθητική αναβάθμιση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.

Δ.Τ. Περιφέρειας