Προς έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Γορτυνίας

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ως παραδοτέο της Υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Γορτυνίας» για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Γορτυνίας θα συζητηθεί στην προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη 14 Ιουνίου 2022, Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 12:00μ.μ.