Πρόσληψη 24 ατόμων στο Δήμο Γορτυνίας για την αντιπυρική περίοδο

Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων για την αντιπυρική περίοδο 2023.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ