Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στα Λουτρά Ηραίας

Δείτε παρακάτω τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στα Λουτρά Ηραίας:

Πίνακας 1

Πίνακας 2