Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για το Δήμο Γορτυνίας

 

Eκ του Δήμου Γορτυνίας