Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Μεγαλόπολης, “ΠΥΛΑΔΗΣ” στην 5η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών