Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας την Τετάρτη 24 Μαΐου και ώρα 10:00.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων Δήμου Γορτυνίας – Δημοτικά Σχολεία Βιδακίου, Καρδαριτσίου, Μοναστηρακίου και Σταυροδρομίου».
2. Έγκριση πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση δικτύου μονοπατιών Λίμνης Λάδωνα – Δασικό σύμπλεγμα Κάπελης – Καταρράκτες Νεμούτας στο Βόρειο – Δυτικό όριο του Δήμου Γορτυνίας».
Αιτιολογία κατεπείγοντος:
Επίσπευση διαδικασίας υλοποίησης των έργων λόγω λήξης προθεσμιών.