Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας

Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα,
11:00  για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου (Πρακτικό Νο 2) για την: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Γορτυνίας».
Αιτιολογία κατεπείγοντος:
Επίσπευση διαδικασίας λόγω λήξης προθεσμιών