Το πρόγραμμα λειτουργίας του Μουσείου “Μίκη Θεοδωράκη” στη Ζάτουνα

Πρόγραμμα Λειτουργίας
Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας
Χειμερινή περίοδος
2022-2023
_______________________
▪︎Πέμπτη:
11:00-13:00
▪︎Παρασκευή:
16:00-19:00
▪︎Σάββατο & Κυριακή:
11:00-14:00
16:00-19:00
▪︎Δευτέρα:
11:00-13:00