Μεγαλόπολη: Πρόγραμμα επίσκεψης κινητής μονάδας Κέντρου Κοινότητας για τον Σεπτέμβριο

Για τον μήνα Σεπτέμβριο η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας θα βρίσκεται στη Μεγαλόπολη με ωράριο 9:30 – 14:00 τις εξής μέρες:

1, 7, 8, 14, 21, 22 και 28/9

Στο Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνονται αιτήσεις για τα εξής επιδόματα:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
  • Στέγασης ( ενοικίου)
  • Αναπηρικά/ προνοιακά
  • Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Γέννησης.

Επίσης πραγματοποιούνται συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κατ’ όπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας/ραντεβού: 27910-27103, 2713- 610412, 2713- 610409