Οριστικός μειοδότης για το έργο «Ολοκλήρωση δρόμου Μουριά προς Κυράς Γεφύρι»

Λίμνη Λάδωνα

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε τη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης: 300.000 ευρώ, στην Π.Ε. Αργολίδας. Ακόμα, εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τη κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ υποέργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 540.000 € στην Π.Ε. Αργολίδας.

Επιπλέον, στη χθεσινή συνεδρίαση του σώματος εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023», με προϋπολογισμό: 220.000 € στην Κορινθία.

Τέλος, για την Π.Ε. Αρκαδίας, εγκρίθηκαν:

– το πρακτικό δημοπρασίας και η ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΑΣ ΓΕΦΥΡΙ» προϋπολογισμού 250.000 € και

– το πρακτικό δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΣΤΡΟΣ», προϋπολογισμού 1.100.000 €.